O NAS

START
Strona główna
Co nowego
Ważne daty
Komunikaty >> renumeracja listy
Statut Klubu
Rada Nadzorcza

KONTAKT

Napisz do nas
Księga gosci

LISTA KLUBOWICZÓW

Zapisz się
Lista Klubowiczów
Zgłoszenia odrzucone-01.2018
Zgłoszenia odrzucone-02.2018
Zgłoszenia odrzucone-03.2018
Zgłoszenia odrzucone-04.2018
Zgłoszenia odrzucone-05.2018
Zgłoszenia odrzucone-06.2018
Zgłoszenia odrzucone-07.2018
Zgłoszenia odrzucone-08.2018
Zgłoszenia odrzucone-09.2018
Zgłoszenia odrzucone-10.2018
Zgłoszenia odrzucone-11.2018
Zgłoszenia odrzucone-12.2018

PIOSENKI REZERWY

Piosenki rezerwy

O WOJSKU

Polecamy serial
Sondaż
Z czym do NATO
O Kawalerii raz jeszcze
Misje wojskowe
Na papierze
Kryptonim JW
Historia SPR-ów
Linki wojskowe
Jak przeżyć armię

Skąd się biorą trepy?

Wstęp

Materiały Rezerwistów

Wstęp
- Janusz Kłosowski
- Robert Hes
- Tadeusz Pochopień
- Mirosław Rus
- Andrzej Iwankiewicz
- Ireneusz Mitko
- Dariusz Kiełbowicz
- Filip Tyszka
- Marek Kamiński
- Krzysztof Chmielewski
- Piotr Wentlandt
- Adam Trębacz
- Wojciech Wnęk
- Karol Daniec
- Ryszard Jastrzębski
- Andrzej Czeczot
- Ryszard Jastrzębski
- Piotr Grześkowiak

i nie tylko Rezerwistów

Mieczysław
Stanisław Kaczmarczyk
DOCENT
Vladislav Lojek

Fotogalerie

WSO Wrocław
więcej >>>

Napisali o nas

My koledzy z wojska

Ze strony MON-u

-

Statystyka

 

 

 

Copyright 1999-2018 by
Rezerwa
Wszelkie prawa zastrzeżone
ISO 8859-2
Aktualizowane: 30.12.2017 r.

Formularz zgłoszeniowy

1. Imiona:  
2. Nazwisko:  
3. Stopień wojskowy:   Patrz uwagi  
4. Numer i miejscowość jednostki 1:  
4. Numer i miejscowość jednostki 2:  
4. Numer i miejscowość jednostki 3:  
4. Numer i miejscowość jednostki 4:  
5. Fala:   tylko żołnierze służby zasadniczej  
6. Data rozpoczęcia służby:   format daty: DDMMRRRR  
7. Data zakończenia służby:   format daty: DDMMRRRR  
8. Adres e-mail:  
   
 

 
Uwagi i wyjaśnienia:

Należy wypełnić wszystkie pola formularza.
Należy używać polskich liter.
Imię i nazwisko należy oczywiście pisać z dużej litery.

Wiersz 3: Stopień wojskowy:

służba zasadnicza:
szer. rez.
st. szer. rez.
kpr. rez.
st. kpr. rez. itd

przeszkolenie absolwentów wyższych uczelni:
szer. pchor. rez.
st. szer. pchor. rez.
kpr. pchor. rez.
st. kpr. pchor. rez.  itd

Należy wpisać stopień uzyskany w momencie zakończenia właściwej służby zasadniczej (właściwego przeszkolenia absolwentów wyższych uczelni)

Wiersz 4: Numer i miejscowość jednostki:
W przypadku kandydatów, którzy odbywali służbę w kilku jednostkach należy wpisać je w kolejnych polach, np:

JW 1300 Pruszcz Gdański,
JW 1470 Darłowo,
WSO Toruń,
CSMW Ustka.

Uwaga: Zgłoszenia w których nie podano miejscowości nie będą rozpatrywane.

Wiersz 5: Fala:
Dotyczy tylko żołnierzy służby zasadniczej. 
W bazie danych Klubu Rezerwistów fala identyfikowana jest poprzez datę rozpoczęcia służby wojskowej.
W przypadku absolwentów wyższych uczelni należy pozostawić oba pola puste.

Wiersz 6-7: Data rozpoczęcia / zakończenia służby:
Obejmuje okres właściwej służby zasadniczej (właściwego przeszkolenia absolwentów wyższych uczelni) bez służby nadterminowej, kontraktowej.

Prawidłowe wypełnienie formularza umożliwi szybkie przetwarzanie danych.